Strefa Kandydata

kurs instruktora boksu

Naszym priorytetem jest przygotowanie kursanta do podjęcia pracy lub otworzenia własnej działalności gospodarczej. Uczestnik po ukończeniu kursu będzie przygotowany zarówno merytorycznie jak i praktycznie do prowadzenia zajęć zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Pełne szkolenie składa się z następujących elementów:

 1. Część ogólna w postaci e-learningu (80 godzin zegarowych). Kursanci sami opracowują materiał i szykują się do pisemnego egzaminu końcowego, który z reguły przeprowadzany jest pod koniec całego kursu. Materiały dydaktyczne oraz przykładowe pytania egzaminacyjne podane są na stronie PISiR.
  Część ogólna nie obejmuje osób posiadających już państwową legitymacje instruktora z dowolnej dyscypliny,  oraz absolwentów studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja.
 2. Część specjalistyczna (60 godzin zegarowych) zawierająca część teoretyczną (ilość godzin zależna od rodzaju kursu) oraz część praktyczną w której kursanci przyswajają umiejętności przygotowujące ich do zdobycia wiedzy, doświadczenia i legitymacji instruktorskiej.
 3. Praktyki instruktorskie (30 godzin zegarowych). W trakcie trwania kursu lub po zakończeniu uczestnik ma obowiązek odbyć praktykę instruktorską w dowolnym zarejestrowanym klubie, zrzeszeniu lub organizacji. Warunkiem odebrania legitymacji oprócz poprawnie zdanych egzaminów (część ogólna, część specjalistyczna) jest dostarczenie wypełnionego dziennika dostępnego do pobrania na stronie PISiR ponizej.

Wymagania:

 1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub wyższej. Uczestnik, który jest w trakcie kończenia nauki, może uczestniczyć w kursie, natomiast legitymacja zostanie wydana po dostarczeniu dokumentu;
 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w „Strefie dla Kandydata”;
 3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie ;
 4. Zaświadczenie od lekarza ogólnego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów siłowych;
 5. Kserokopię potwierdzającą zaliczenie części ogólnej (dyplom, legitymacja instruktorska) – Powyższe potwierdzenie zwalnia kursanta z części ogólnej;
 6. Co najmniej dobry stan zdrowia oraz mile widziany wcześniejszy kontakt ze sportem.

Po ukończonym szkoleniu i poprawnie zaliczonych egzaminach, kursant otrzymuje uprawnienia zawodowe w postaci legitymacji instruktorskiej, umożliwiające prowadzenie zajęć w klubach sportowych, placówkach wychowawczych, koloniach, obozach. Każda legitymacja jest rejestrowana w bazie danych i jest wystawiana do 3 tygodni max po zdanych egzaminach. Dodatkowo PISiR wystawia certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim, który zarówno z legitymacją instruktorską może być honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Jak zapisać się na wybrany kurs:

 • Dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł lub całości kwoty na konto:Polski Instytut Sportu i Rekreacji
  ul. Kleeberga 12 a 20-243 Lublin
  Kontakt: pisir.pl/kontakt/

Materiały do pobrania

Polski Instytut Sportu i Rekreacji