Masażysta z elementami rehabilitacji

kurs instruktora boksu

Naszym priorytetem jest przygotowanie kursanta do podjęcia pracy lub otworzenie własnej działalności gospodarczej. Uczestnik po ukończeniu kursu jest przygotowany zarówno merytorycznie jak i praktycznie do samodzielnego prowadzenia gabinetu masażu lub pracy w charakterze masażysty z elementami rehabilitacji medycznej.

 

Pełne szkolenie składa się z następujących elementów:

 1. Część specjalistyczna (60 godzin zegarowych) zawierająca część teoretyczną (ilość godzin zależna od rodzaju kursu) oraz część praktyczną w której kursanci przyswajają umiejętności przygotowujące ich do zdobycia wiedzy, doświadczenia oraz dyplomu zawodowego.
 2. Praktyki zawodowe (30 godzin zegarowych) W trakcie trwania kursu lub po zakończeniu uczestnik ma obowiązek odbyć praktykę zawodową w dowolnym zarejestrowanym klubie lub placówce, zrzeszeniu lub organizacji. Warunkiem odebrania dyplomu oprócz poprawnie zdanych egzaminów jest dostarczenie wypełnionego dziennika dostępnego do pobrania na stronie PISiR w zakładce „Strefa dla Kursanta”.

Wymagania:

 1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub wyższej. (uczestnik, który jest w trakcie kończenia nauki, może uczestniczyć w kursie, natomiast legitymacja zostanie wydana po dostarczeniu dokumentu.
 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w „Strefie dla Kursanta” wysłany przy rezerwacji miejsca na adres mailowy szkolenia@pisir.pl lub stacjonarny Pocztą Polską PISiR ul. Kleeberga 12a 20-243 Lublin
 3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie.
 4. Zaświadczenie od lekarza ogólnego o braku przeciwwskazań do odbycia kursu.

Po ukończonym szkoleniu i poprawnie zaliczonych egzaminach, kursant otrzymuje uprawnienia zawodowe w postaci dyplomu z tytułem masażysta oraz certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim i polskim , umożliwiające prowadzenie zajęć w klubach sportowych, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki itp. Każda legitymacja jest rejestrowana w bazie danych i jest wystawiana maksymalnie do 3 tygodni po zdanych egzaminach. Dodatkowo PISiR wystawia certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim, które są honorowane w krajach Unii Europejskiej.

Kadra kursu:

 1. Grzegorz Meluch

Program szkolenia:

 1. Nauka masażu:
  • klasycznego;
  • sportowego;
  • relaksacyjnego;
  • leczniczego z elementami technik mobilizacji.
 2. Zasady działania narządu ruchu;
 3. Struktura mięśni;
 4. Struktura kości;
 5. Struktura tkanki skórnej;
 6. Anatomia funkcjonalna stawów;
 7. Ćwiczenia bierne, czynno-bierne, po uszkodzeniach nerwów obwodowych i porażeniach.
Polski Instytut Sportu i Rekreacji